Book Overview

At ingen av dere på noe tidspunkt har spurt meg om min historie, har jeg opplevd og opplever jeg som en stor sorg..

Det er Bergljot, den eldste datteren i familien, som formulerer seg slik i en mail til sine søstre, etter at det har pågått en heftig diskusjon om forskudd på arv.

Kjernen i arveoppgjøret er fordelingen av to sommerhytter som ligger ved siden av hverandre på Hvaler i Østfold. Et barndomssted, som alle har et forhold til.

To døtre har tatt seg av stedet og foreldrene i mange år. De skal arve hyttene. Men så er det altså to barn til, som delvis har brutt med familien. Hvorfor melder de seg nå på i arvetvisten?

Under samtalen om arv løper en annen beretning, som setter voldsomme krefter i sving. Bergljot erfarer at det skal mot til for å uttrykke sin versjon av familiehistorien. Men bare gjennom å ta sine egne opplevelser på alvor og å prøve å sette ord på dem, er det mulig å komme videre.

Arv og miljø audiobook review free; mp3, aac, flac formats free available in our library is free unlimited for you. We provide copy of Arv og miljø; in digital format mp3, aac, flac, ipod and other this book for free completely free of charge.

Arv og miljø by Vigdis Hjorth audiobook

About The Author

Author Image

Vigdis Hjorth

Author bio missing.

Author Signature

review ebook

Arv og miljø ebook review

Arv og miljø audiobook review