Book Overview

“Sabahtan öğlene kadar ‘insan bir girdaptır, insan bir girdaptır,’ diye tekrarlayıp durdum. Daha iyisini bulamıyorum, çok yazık!

“Kuş pazarı. Şu pır pır eden küçücük bedenlerde ne biçim bir güç, ne biçim bir azim var! Bu hiçin içinde kök salıyor yaşam; bir parçacık maddeye can veren, ve zaten bizzat o maddeden çıkan ve onunla birlikte yok oluveren acıklı şey... Ama hayretim geçmiyor: Bu hummayı, bu kesintisiz dansı, bu temsili, yaşamın kendi kendisine sunduğu bu gösteriyi açıklayabilmek ne mümkün. Ne müthiş bir tiyatro şu nefes denen şey!”

Parçalanma audiobook review free; mp3, aac, flac formats free available in our library is free unlimited for you. We provide copy of Parçalanma; in digital format mp3, aac, flac, ipod and other this book for free completely free of charge.

Parçalanma by Emil M. Cioran audiobook

About The Author

Author Image

Emil M. Cioran

Author bio missing.

Author Signature

review ebook

Parçalanma ebook review

Parçalanma audiobook review