Book Overview

Elfrīde Jelineka ir dzimusi 1946. gada 20. oktobrī Štīrijas Mircušlāgā un uzaugusi Vīnē, studējusi teātra zinātni, mākslas vēsturi un müziku. Kaut arī viņas darbi tiek vērtēti ļoti pretrunīgi, 1986. gadā viņa saņēmusi Heinriha Bella balvu un 1998. gadā vācvalodīgās literatūras nozīmīgāko apbalvojumu – Georga Bihnera prēmiju, kā arī daudzas citas balvas gan par dzeju, gan dramaturģiju, gan prozu.

2004. gadā Elfrīde Jelineka saņēmusi Nobela prēmiju literatūrā «par muzikālo balsu un pretbalsu plūdumu romānos un lugās, kas ar neparastu dedzību atklāj sabiedrības klišeju absurdumu un nomācošo spēku».
Mihaels ir viens no populārākajiem vācu personvārdiem jaundzimušo reģistrā un kino biznesā. Elfrīdes Jelinekas grāmatā šis vārds apzīmē ideoloģisku mēslu čupu, uz kuras zeļ tikai sabiedriski vēlami un politiski izmantojami sapņi. Pietiekami agri aizsāktas selekcijas rezultātā rodas gandrīz vai nereāli mākslīgo sapņu cilvēki, kurus šeit pārstāv divas jaunas meitenes. Tās ieved apziņas šausmenē, ārprātīgā ainavā, kuru veido vieni vienīgi identificēšanās piedāvājumi, varbūt viskļūmīgākie, kādus masu mediji iepotējuši dezorientētajam indivīdam… Elfrīde Jelineka radikāli pakļauj savus jaunos personāžus mākslīgajai pasaules lielvarai, šādi padarot viņus aizvien nespējīgākus noteikt, kas īsti ir realitāte.

Michael. audiobook download free; mp3, aac, flac formats free available in our library is free unlimited for you. We provide copy of Michael.; in digital format mp3, aac, flac, ipod and other this book for free completely free of charge.

Michael. by Elfriede Jelinek audiobook

About The Author

Author Image

Elfriede Jelinek

Author bio missing.

Author Signature

Download ebook

Michael. ebook download free

Michael. audiobook download free