Author bio

Author Image

Al-Farabi - book author

Al-Farabi (/ˌælfəˈrɑːbi/; Arabic: ابو نصر محمد بن محمد الفارابي‎‎ Abū Naṣr Muḥammad ibn Muḥammad Al Fārābī;, known in the West as Alpharabius (c. 872[2] in Fārāb – between 14 December, 950 and 12 January, 951 in Damascus), Born c. 872 Fārāb on the Jaxartes (Syr Darya) in modern Kazakhstan or Faryāb in Khorāsān (modern day Afghanistan) and Died in Damascus, Syria
He was a renowned philosopher and jurist who wrote in the fields of political philosophy, metaphysics, ethics and logic. He was also a scientist, cosmologist, mathematician and music scholar.
In Arabic philosophical tradition, he is known with the honorific "the Second Master", after Aristotle. He is credited with preserving the original Greek texts during the Middle Ages because of his commentaries and treatises, and influencing many prominent philosophers, like Avicenna and Maimonides. Through his works, he became well-known in the East as well as the West.

Al-Farabi is the author of books: كتاب الموسيقى الكبير, İdeal Devlet, Alfarabi's Philosophy of Plato and Aristotle, Mutluluğun Kazanılması, السياسة المدنية, İlimlerin Sayımı, The Political Writings: "Selected Aphorisms" and Other Texts, The Political Writings, Volume II: "Political Regime" and "Summary of Plato's Laws": 2, Kitab'ul Burhan, The Political Writings: "political Regime" and "summary of Plato's Laws"

Author Signature

Author Books

#
Title
Description
01
يحتوي الكتاب كما قسمه مؤلفه على جزءين: أولهما في المدخل إلى صناعة الموسيقى، وثانيهما في صناعة الموسيقى ذاتها. تعرض في الجزء الأول إلى تعريف معنى اللحن وأصل الموسيقى وأصناف الألحان ونشأة الآلات الموسيقية، كما عرض لمباديء المعرفة بصناعة الموسيقى. أما في الجزء الثاني فقسمه إلى ثلاثة فنون وهي: • أصول صناعة الموسيقى. • الآلات الموسيقية المشهورة عند العرب. • تأليف النغم وطرائق الألحان وصناعة الألحان الجزئية. وترجع أهمية هذا الكتاب كما يذكر الدكتور محمود الحفني عالم الموسيقى المعروف أنه " يُعد بحق أعظم مؤلف في الموسيقى العربية وضعه العرب منذ فجر الإسلام إلى يومنا هذا".
03
This long-awaited reissue of the 1969 Cornell edition of Alfarabi's Philosophy of Plato and Aristotle contains Muhsin Mahdi's substantial original introduction and a new foreword by Charles E. Butterworth and Thomas L. Pangle. The three parts of the book, "Attainment of Happiness," "Philosophy of Plato," and "Philosophy of Aristotle," provide a philosophical foundation for Alfarabi's political works.
04
Fârâbî, İslâm dünyasında genel olarak antik tarzda felsefe geleneğinin, daha özel olarak da siyaset felsefesi veya felsefî siyaset geleneğinin kurucusu ve en önemli temsilcisidir. İbni Sina, İbni Bacce, İbni Tufeyl ve İbni Rüşd gibi ondan sonra gelen Müslüman filozofların her şeyden çok siyaset felsefesi alanında Fârâbî'nin öğrencileri olduklarını söylemekte hiçbir beis yoktur.

...

Fârâbî'nin siyaset felsefesi alanında çeşitli eserleri vardır. Bunlar arsında özellikle İdeal Devlet (El-Medine El-Fazıla), Medenî Siyaset (Siyasa Medeniyye), Fusul (Fusul el-Medeni) zikredilebilir. Ancak bu eserler arasında Mutluluğun kazanılması'nın (Tahsilu's Sa'ade) özel bir yeri olduğu Fârâbî araştırmacıları tarafından kabul edilmektedir. Onun, Fârâbî'nin siyasete ilişkin eserleri arasındaen olgunu, en önemlisi olduğu söylenmektedir.

...
06
Felsefe tarihi boyunca bilimlerin kendilerini özel bir ilgi ve inceleme konusu yapan filozoflar, bilim tarihçileri veya bilim sınıflayıcıları vardır. Bunlar arasında İlk Çağ’sa Aristoteles, Orta Çağ İslâm dünyası ile ilgili olarak İhvân’u Safâ, İbni Sina, Gazalî, İbni Haldun, modern Batı dünyası ile ilgili olarak F. Bacon, A. Comte, H. Spencer vb. zikredilebilir.
Fârâbî’nin, İlimlerin Sayımı ise çeşitli bakımlardan dikkate değer bir eser olarak kabul edilmektedir. O, bu eserde bir yandan İslâm dünyasına antik dünyanın felsefî bilimsel mirası, bu mirası oluşturan belli başlı bilim dalları, disiplinler, belli başlı eserler, kendi zamanına gelinceye kadar bu mirasa yapılan katkılar, döneminde mevcut olan veya ilim kabul edilen çeşitli bilimler hakkındaki olumlu veya olumsuz görüşlerini, değerlendirmelerini ortay koyan son derece önemli işaretler, imalar içermektedir. Fârâbî’nin diğer eserleri gibi İlimlerin Sayımı da gerek Doğu İslâm dünyasında gerekse Batı Yahudi ve Hıristiyan dünyasında büyük etkiler yapmış görünmektedir. Onun bu eserde özellikle mantık, müzik, kelam vb. gibi çeşitli bilim dalları hakkında verdiği bilgiler, bu bilim dalları ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmeler Doğu’da ve Batı’da sonraki çeşitli yazarlar tarafından olduğu gibi iktibas edilmiş, zikredilmiş veya tartışılmıştır.
Eseri yeniden dilimize kazandıran Prof. Dr. Ahmet Arslan uzun önsözünde Fârâbî’nin bu bilimler sınıflamasına kılavuzluk ettiğini düşündüğü ilkeleri, öncülleri ortaya koymakta, bu sınıflamayla diğer bazı önemli paralelleri veya benzerleri (Aristoteles, İbni Sina ve İbni Haldun’un bilim sınıflamaları) arasında karşılaştırmalar yapmakta, O’nun Doğu ve Batı dünyasındaki etkileri hakkında bilgi vermekte ve nihayet bu sınıflamada yer alan bazı disiplinler, özellikle fıkıh ve kelam hakkında Fârâbî’nin sözlerini ve görüşlerini özel bir inceleme ve değerlendirmeye değer bulmaktadır.
10
Alfarabi (ca. 870-950) founded the great tradition of Aristotelian/Platonic political philosophy in medieval Islamic and Arabic culture. In this second volume of political writings, Charles E. Butterworth presents translations of Alfarabi's Political Regime and Summary of Plato's "Laws, " accompanied by introductions that discuss the background for each work and explore its teaching. In addition, the texts are carefully annotated to aid the reader in following Alfarabi's argument. An Arabic-English/English-Arabic glossary allows interested readers to verify the way particular words are translated. Throughout, Butterworth's method is to translate consistently the same Arabic word by the same English word, rendering Alfarabi's style in an unusually faithful and yet approachable manner.