Book Overview

Çehov bir taşra kasabasındaki akıl hastanesinde geçen bu novellasında, eğitimli bir hasta olan İvan Dmitriç ile Doktor Andrey Yefimıç arasındaki felsefi çatışmaya odaklanır. İvan Dmitriç maruz kaldıkları adaletsizliğe, içinde yaşamaya zorlandıkları baebat koşullara karşı çıkarken, Andrey Yefimıçbunları görmezden gelmekte ısrar eder ve durumu değiştirmek için kılını bile kıpırdatmaz. Doktor sonunda içine düştüğü ‘felsefi’ yanılgının farkına vardığında ise artık iş işten geçmiştir.Altıncı Koğuş, Rusya’nın ve ülkenin sorunlarıyla ilgilenmek yerine onları uzaktan izlemeyi tercih eden elit Rus aydınının ‘deliliği’nin simgesidir adeta.

Altıncı Koğuş audiobook review free; mp3, aac, flac formats free available in our library is free unlimited for you. We provide copy of Altıncı Koğuş; in digital format mp3, aac, flac, ipod and other this book for free completely free of charge.

Altıncı Koğuş by Anton Chekhov audiobook

About The Author

Author Image

Anton Chekhov

Author bio missing.

Author Signature

review ebook

Altıncı Koğuş ebook review

Altıncı Koğuş audiobook review